O TRABALLO DAS ACTITUDES E A MOTIVACIÓN PARA A BUSCA DE EMPREGO

13:01 Unknown 0 Comments
Moitas veces temos medo a soñar, a intentar atrevernos a cambiar.


Neste mundo actual da información é imprescindible ter unha mentalidade aberta á inquietude por aprender , que nos permita a adquisición de habilidades válidas e necesarias para o traballo e a vida en sociedade.


Neste vídeo explican algúns conceptos moi interesantes e fálannos do importante que é soñar para atrevernos a mellorar:
AUTOCOÑECEMENTO E AUTOESTIMA

O AUTOCOÑECEMENTO COMO MOTOR PARA O CAMBIO. 

A MOTIVACIÓN

O autocoñecemento e a autoestima son dous dos aspectos fundamentais para un bo desenvolvemento persoal e profesional. Especialmente, no que á procura de emprego se refire, o proceso de autocoñecemento é de vital importancia para o deseño, planificación e posta en práctica do proxecto profesional.
Resulta importante deterse para tomar conciencia de cal é o noso proxecto profesional.
Son tres os pasos máis importantes que hai que seguir para que a nosa procura de emprego sexa o máis efectiva posible:
Autoanálise: témonos que coñecer a nós mesmas/os, analizar con que podemos contribuír ao mercado laboral e deseñar un plan de márketing persoal para “vendernos” ás empresas. Que lle podo dar actualmente ao mercado de traballo? Cales son as miñas preferencias?

- Estudo do mercado laboral: hai que coñecer que profesionais demandan as empresas, e se temos interese en exercer unha profesión determinada, que empresas demandan ese perfil. É dicir que demanda o mercado de traballo? Onde e como consigo esa información?

- Elaboración do proxecto profesional: unha vez que coñecemos o que piden e sabemos o que nós podemos ofrecer, temos que decidir o tipo de postos aos que imos optar, e elaborar un plan para acceder a estes. Cal será o meu obxectivo profesional? Que pasos darei para acadalo?


Antes de nada, debemos adicar un tempo ao autocoñecemento, xa que unha boa autoanálise permitirá saber cales son os nosos puntos fortes e débiles, sempre con actitude positiva de respeto e aceptación dun mesmo realizando unha autocrítica constructiva e proactiva.


Para o desenvolvemento persoal en calquera dos ámbitos da vida é importante irmos consolidando a percepción que temos de nós. Coñecer as nosas aptitudes, desexos, dificultades, rasgos, habilidades, limitacións, etc. é importante, como tamén o é apreciármonos na globalidade. Por isto a autoestima, é unha dimensión máis que complementa ao autocoñecemento.


- AUTOESTIMA


Cabe salientar que a autoestima será baixa ou alta, mais nunca inexistente. A baixa autoestima levará á inactividade, xa que acostuma ir acompañada de expectativas de fracaso e impotencia asociada. Polo contrario, as persoas cun autoconcepto positivo responderán mellor aos novos retos.
Podemonos facer as seguintes preguntas en relación a esta competencia:
Que nos enfada ou alegra de nós mesmas/os?
Cales son as nosas necesidades? E os nosos desexos? Como reaccionamos ante as necesidades e os desexos?
Que nos fai sentir vulnerables?
En que signos depositamos a nosa autoconfianza?
Que valoramos da nosa persoa?- AUTOEFICACIA


Trátase da valoración que facemos das competencias que temos e como as utilizamos á hora de realizar unha tarefa. Unha percepción positiva axúdanos a facer mellor o que nos propoñemos.
Como parte da autoestima, a percepción que temos da propia eficacia, marcará os niveis de estima persoal, de xeito que sería positivo recoñecer as capacidades que posuímos e detectar en que ámbito da vida.


- AUTOIMAXE


A valoración, a estima que nos damos a nós mesmas/os, os sentimentos de aceptación que temos cara a nós parten da imaxe que nos fixemos de como somos, da nosa autoimaxe.
Son varias as cuestións en xogo:
- Que imaxe teño de min mesma/o? ex. son alegre, apática, elegante, desorganizada...
- Que imaxe penso que teñen as demais persoas de min?
- Que imaxe me gustaría ter?
- Que imaxe me gustaría proxectar cara a fóra? Que imaxe me gustaría que os demais persoas tivesen de min?
- En que medida se corresponden unhas e outras?
Que quero?
Que me gusta?
Finalmente resulta revelador analizar se a percepción persoal que temos da nosa imaxe, non so estética senón anímica, emocional ou doutro tipo se corresponde coa que nos gustaría ter e coa que nos gustaría que tivesen as demais persoas sobre nós.


Alternativas para favorecer a autoestima


A posta en práctica das seguintes cuestións podería provocar un cambio de actitude:
- Falar coas nosas familias e amizades de como nos sentimos e de cales son os nosos intereses e motivacións e valorar en que medida comparten as nosas ideas e poden botar unha man.
- Definir quen pode axudarnos a conseguir as nosas metas.
- Afrontar os nosos propios desafíos ou problemas e buscar ferramentas para podelos solucionar.
- Atrevernos a experimentar, defendernos e afrontar a toma de decisións cotiás.
- Falar sobre as nosas necesidades de realización persoal.
- Atender ós nosos sentimentos.
- Facer que as demais persoas nos escoiten e valoren a nosa opinión. Ao tempo que nos escoitamos activamente.


Levar a cabo estas ideas, requirirá dunha planificación previa e dunha intervención estruturada. Durante a planificación, resulta imprescindible que nos plantexemos retos adaptados ás nosas capacidades, tendo en conta tanto as nosas limitacións como as potencialidades. Se o obxectivo é demasiado difícil convén que o dividamos en pequenos pasos alcanzables.
Aprender a identificar e valorar os propios logros é básico para a propia autoestima e facilitará que as demais persoas os recoñezan en nós.
Como aprender a crer nas nosas propias capacidades? Para responder a esta pregunta teremos que aprender a autorreforzarnos e a mandarnos mensaxes positivas.


- A MOTIVACIÓN


É o conxunto de motivos psicolóxicos que explican os nosos actos, empúxanos a actuar e a situarnos, a decidirnos e a proseguir cos nosos esforzos por conseguir un obxectivo concreto.
As actitudes, como elementos da personalidade, predispoñen ás persoas a actuar dunha maneira determinada. O que se sente e o que se pensa sobre algo modula a nosa predisposición de cara aos  obxectivos que nos propoñamos.
As motivacións axustadas promoven comportamentos a través dos cales se logra a satisfacción. A idea será motivar e adestrarse en habilidades para promover ese comportamento.


Esperas realidades o idealidades?

12 cosas que la gente feliz hace de forma distinta al resto para aumentar sus niveles de felicidad


  1. Manifiesta tu gratitud. Cuando aprecias lo que tienes, esto gana en valor; así que, estar agradecido por las cosas maravillosas que es evidente que ya tienes en tu vida te proporcionará un sentido más profundo de la felicidad. Nos va a costar mucho ser feliz en algún momento si no estamos agradecidos por lo que ya tenemos.
      Cultiva el optimismo. Los ganadores tienen la capacidad de fabricarse su propio optimismo. No importa cuál sea la situación, la diva con éxito es la que siempre encuentra la forma de ponerle un toque de optimismo. Solo contempla el fracaso como una oportunidad para crecer y aprender nuevas enseñanzas de la vida. La gente optimista ve el mundo como un lugar repleto de oportunidades infinitas, especialmente en cuanto al número de intentos

Evita darle vueltas a las cosas y las comparaciones sociales. Compararte con otra persona puede ser venenoso. Si de alguna forma somos mejores que la persona con la que nos comparamos, eso nos da un sentido de superioridad insano. Si somos peoresque con quien nos comparamos, solemos desmerecer el trabajo duro que hemos hecho y el progreso que hemos conseguido. Este tipo de comparaciones no surgen de un lugar sano. Si te sientes inclinado a compararte con alguien, compárate contigo mismo hace un tiempo.


Sé amable. Realizar actos amables libera serotonina en el cerebro. (La serotonina es una sustancia que proporciona beneficios médicos TREMENDOS, incluida la capacidad de hacernos más felices). Ayudar a alguien de forma desinteresada es una forma super poderosa de sentirse bien.

Cuida las relaciones sociales. La gente más feliz del planeta son los que tienen relaciones importantes y profundas. ¿Sabes que hay estudios que muestran que los índices de mortalidad son el doble de altos para la gente que se siente sola?, hay un sentimiento de calidez que viene de tener un círculo activo de buenos amigos con quienes compartir tus experiencias. Nos sentimos conectados y parte de algo con más importancia que nuestras existencias solitarias.
Desarrolla estrategias para poder con todo. Cómo respondes a los malos momentos define tu carácter. Algunas veces pasan cosas malas, es inevitable. Forrest Gump lo sabe bien. Puede ser difícil salir con respuestas creativas en el momento en el que el estiércol se acerca al ventilador.Tener estrategias sanas ya ensayadas y listas en tu arsenal puede ser de gran ayuda.Aprende a perdonar. Albergar sentimientos de odio es nefasto para tu bienestar. Tu cerebro no sabe la diferencia entre emociones pasadas o presentes. Cuando odias a alguien, piensas continuamente en eso, y estas emociones negativas son tóxicas para tu bienestar.
Aumenta el fluir. Se trata de ese estado en el que parece que el tiempo se ha parado. Ocurre cuando estás tan concentrado en lo que estás haciendo que tu tarea y tú os convertís en uno. La acción y la conciencia se han fundido. No tienes hambre, ni sueño, ni emociones. Estás profundamente sumergido en la actividad que estás haciendo. Nada te distrae ni compite por tu atención.


Saborea las alegrías de la vida. La felicidad profunda no puede existir sin frenar un poco para disfrutar de la alegría. En un mundo con estímulos salvajes y movimientos omnipresentes es fácil olvidar abrazar las experiencias agradables de la vida. Cuando no las apreciamos, robamos la magia al momento. Las cosas más sencillas de la vida puede ser las más gratificantes si recordamos disfrutarlas al máximo.
Comprométete con tus objetivos. Dedicarse con entusiasmo a hacer algo viene equipado de serie con una fuerza inefable. Ocurren cosas mágicas cuando nos comprometemos a hacer algo cueste lo que cueste. Cuando estás totalmente comprometido, no tienes más opción que hacerlo. Al contrario de lo que pueda parecer, no tener otra opción -por lo que no puedes cambiar de opinión- de forma subconsciente nos hace más felices porque así descubrimos parte del sentido de nuestra vida.Practica la espiritualidad. Si somos espirituales o religiosos, reconocemos que la vida es más grande que nosotros. Abandonamos la idea tonta de que somos lo más poderoso que ha existido nunca. Nos permite conectar con el origen de la creación y nos conectamos con todo lo que existe. Algunas de las personas más completas sienten que están aquí trabajando en algo para lo que "han sido llamados".
Cuida tu cuerpo. Cuidar tu cuerpo es crucial para ser la persona más feliz que puedas ser. Si no tienes tu energía física en forma, entonces tu energía mental (tu concentración), tu energía emocional (tus sentimientos) y tu energía espiritual (el sentido de tu vida) se verán afectados negativamente. ¿Sabías que estudios llevados a cabo con personas diagnosticadas con depresión muestran que el ejercicio regular aumenta los niveles de felicidad? No solo eso, sino que seis meses después, la gente que seguía haciendo ejercicio tenía muchas menos probabilidades de recaer porque tenían un nivel más alto de superación personal y autoestima. 


0 comentarios: